Phạm Minh Thắng (Mr Win) Mar Online & MMO

Đam mê internet, học hỏi và Chia sẽ tất cả những gì thuộc về internet: facebook ads, google adword,SEO, youtube mar, remarketing....và MMO youtube, affiliate

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Clip tạo động lực - Phản Kháng[HD]

Clip tạo động lực - Phản Kháng[HD]


Một trong những điều tuyệt vời nhất là làm được những điều mà người khác cho rằng bạn không làm được. Những lúc người ta xem thường bạn chính là thời điểm tốt nhất để bạn tăng cường sự quyết tâm, sự nỗ lực. Cho họ thấy bạn sẽ không lùi bước trước những lời nói, hành động của họ. Chiến đấu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét